Randevu Hattı

0232 252 01 07 (pbx)

info@gaziemirtipmerkezi.com

Hasta Hizmetleri

Üroloji Hastalıkları

Üroloji nedir?

Üroloji, kadınlardaki boşaltım sistemiyle ve erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar daha da yaygınlaşmaktadır.

Ürolojik hastalıklar nelerdir?

Ürolojik hastalıklar yapıları itibarıyla çok farklılık gösterebilir. Ürologlar, idrar yollarının bütün işlevlerini göz önünde bulundururlar ve hem ameliyat yapmak hem de tıbbi tedavi uygulamak üzere eğitilmişlerdir. Ürologlar genellikle üroloji dahilindeki daha dar bir alanda, örneğin ürolojik kanser konusunda uzmanlaşırlar.

Ürolojik hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 • Böbrek ve üreter taşları
 • Selim prostat büyümesi
 • Böbrek kanseri
 • Prostat kanseri
 • Mesane kanseri
 • Testis kanseri
 • Penis kanseri
 • Üreteral kanser
 • Aşırı aktif mesane semptomları
 • Noktüri
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • (sertleşme bozukluğu gibi)
 • Erkek kısırlığı
 • İdrarını tutamama
 • Leğen kemiği ağrısı
 • Ürolojik enfeksiyonlar

Ürolojinin konusuna giren, en sık görülen hastalıklar şunlardır :

Böbrek taşları, iltihapları ve kanserleri,
Prostat büyümesi ve kanserleri,
Mesane hastalıkları ve kanseri
Çocuk olmaması (infertilite)
Erkeklik problemleri (androloji)
İdrar kaçırma (kadın ve erkeklerde)
Çocuklarda görülen idrar yolları ve üreme organları anormallikleri

Ürolojinin konusuna giren, en sık görülen hastalıklar şunlardır :

Böbrek taşları, iltihapları ve kanserleri,
Prostat büyümesi ve kanserleri,
Mesane hastalıkları ve kanseri
Çocuk olmaması (infertilite)
Erkeklik problemleri (androloji)
İdrar kaçırma (kadın ve erkeklerde)
Çocuklarda görülen idrar yolları ve üreme organları anormallikleri

Üroloji ile igili olarak merkezimizde, muayene tahliller yanında, üroflowmetri (işeme Testi), sistoskopi (mesanenin özel aletle incelenmesi) , varikosel, hidrosel ameliyatları, sünnet ve idrar yolu darlıklarının tedavisi yapılmaktadır.

PROSTAT BÜYÜMESİ TANISI VE TEDAVİSİ

Prostatın Ultrason muayenesi, İdrar akış hızı testi,
Prostatın TUR , Greenlight LASER veya TUNA ile tedavisi

PROSTAT KANSERİ TANISI VE TEDAVİSİ

Prostatın Transrektal Ultrason klavuzluğunda Biopsisi, Prostattan Satürasyon Biopsisi
Prostat Kanserinin Yoğunlaştırılmış Ultrason Isısı İle Tedavisi (HIFU)
Prostat Kanserinin Radyoaktif Çekirdeklerle Tedavisi(Brakiterapi)
Prostat Kanserinin Açık Ameliyatla Tedavisi (Radikal Prostatektomi)

ERKEKLİK ORGANLARININ HASTALIKLARI, (ANDROLOJİ)
İNFERTİLİTE, ERKEKTE KISIRLIK TEŞHİS VE TEDAVİSİ
İDRAR KAÇIRMANIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

SİSTOSKOPİ

Ürolojik muayeneniz idrar yolunuzda bir problemin varlığına işaret ediyorsa, idrar yollarınızı doğrudan görmenin ve tedavi etmenin en iyi yolu sistoskopidir. Bu işlem elastik fiber optik bir borucuğun idrar kanalından sokularak mesanenin (idrar kesesi) ve alt idrar yolunun (üretra) görsel incelenmesidir. İdrar kesesinin içi steril serum ile doldurulduğunda çeperler genişleyerek idrar kesesinin içi tam olarak görülebilir. Güçlü bir ışık kaynağı sistoskopun ucundan ortamı aydınlatır. Alt idrar yolunuzdan bir alet ile girilerek işlem yapılması rahatsız edici olarak düşünülebilir. Ancak doktorunuz bu girişimin önemini ve size sağlayacağı faydayı düşünerek öneride bulunmaktadır. Girişimin amaçlarını nasıl yapıldığını ve size sağlayacağı faydaları göz önünde tutarak yeterince sakin davranıp doktorunuz ile güvenli bir işbirliği oluşturmanız hem size hem de doktorunuza büyük fayda sağlayacaktır. Çoğu insanda muayene amaçlı sistoskopi uyanık halde ve az bir rahatsızlık hissiyle uygulanabilir. Bu durumda alt idrar yolunuzun içine uyuşturucu ve kayganlaştırıcı etkisi olan jel kıvamlı bir ilaç tatbik edilir ve 10 dakika kadar beklendikten sonra girişim yapılır. Sistoskopi ile birçok radyolojik incelemeler ve tedaviler yapılır. Bu tür girişimler daha çok zaman aldığından anestezi gerektirebilir. Erkeklerde alt idrar yolu kadınlara göre daha uzun olduğundan bunlarda da anestezi gerekebilir. Uygulanacak anestezi yöntemi genel sağlık durumunuza ve bazı özel test sonuçlarına göre değişir. Buna karar vermeden önce anestezi veya iç hastalıkları hekiminin görüşüne başvurulabilir.

Sistoskopi ile alt idrar yolu ve idrar kesesinde yer alan şu hastalıklara tanı konur ve tedaviye yönelik bazı girişimler yapılabilir:

 • Alt idrar yolu (üretra) darlıkları iltihapları iyi ve kötü huylu tümörleri, taşları, doğumsal anomalileri
 • Prostat büyüklüğü, tıkanıklık derecesi tümörleri
 • İdrar kesesi taş, tümör, iltahap ve anomalileri<
 • İç idrar yolları (ureter) ve idrar birleşim bölgesindeki bozukluklar
 • İç idrar yolunun radyolojik görüntülenmesi veya tıkanıklığın giderilmesi amacıyla kateter takılması
 • İdrar kaçırma rahatsızlıklarında tanı ve tedavi

Nasıl Uygulanır ?

İşlem uygulanmadan önce doktora daha önce geçirilmiş operasyonlar, ilaç alerjileri vs. gibi kişisel sağlık bilgileri verilmelidir. Aspirin , ağrı kesiciler ve başka ilaçlar kullanılıyorsa (ki bunlar kanın pıhtılaşmasını geciktirirler) doktor bilgilendirilmelidir. Doktorunuz gerekli ise bu ilaçların dozunu azaltabilir ya da tamamen kesebilir. İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise işlem öncesi tedavi edilmelidir.

İşlem için bir giysi giyilir ve bir masanın üzerine sırt üstü uzanılır. Bu sırada her iki bacak yanlara açılır. Uygulamanın yapılacağı vücut bölgesi antiseptik bir sıvı ile temizlenir. Plastik bir şırınga ile üretraya (idrar kanalı girişi) jel kıvamında bir madde verilir. Böylece işlem sırasında rahatsızlık duymazsınız.

İYaklaşık bir kalem genişliğinde sistoskop adı verilen bir tüp idrar kesesine kadar ilerletilir. Sistoskop sayesinde idrar kesesi sıvı ile doldurulur. Böylece kese genişletilir ve uygulamayı yapan doktor daha net inceleme yapabilir. Bu işlem sırasında rahatsızlık duyulabilir ve acil idrar yapma hissi uyanabilir. Tüpün ucunda küçük bir ışık kaynağı ve kamera vardır; bu sayede mesane (idrar kesesi) bir monitör ekranından gözlenebilir. Sistoskopun ucu uzaktan kumanda ile hareket ettirilerek kesenin her köşesi değişik açılardan incelenebilir.

Kamera yerleştirildikten sonra işlem yaklaşık 5-10 dk. kadar sürer. İşlem sırasında biopsi yapma ihtiyacı duyulursa ek olarak anestezi verilebilir. İşlem öncesinde doktor gerekli bilgiyi verecektir. İşlem sonrası hastaya antibiyotik verilir ve hasta aynı gün evine gidebilir. Sıklıkla ertesi gün normal aktivitelere başlanabilir. Fakat yine de 1 hafta kadar ağır işlerden kaçınılmalıdır.

Yan Etkiler (Komplikasyonlar)

Her cerrahi girişimde olduğu gibi sistoskopi sonrasında da istenmeyen problemler ortaya çıkabilir. Çok ince bir sistoskop kullanılmış olsa bile enfeksiyon varsa işlem sonrası enfeksiyona bağlı belirtiler artabilir. İşlem sonrasında kanama ortaya çıkabilir. Enfeksiyon olmasa bile bu durum ortaya çıkabilir. İnceleme esnasında ani bir hareket yapmanız iç idrar yollarında yaralanma ve delinmeye yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz ile mutlak bir işbirliği ve iletişim içinde olmanız gerekir.Bu sayılanlar çok nadirdir ancak gösterilen tüm dikkat ve özene rağmen görülebilir.

Özet

Sistoskopi uygun tanıyı koymak ve doğru tedaviyi uygulayarak belki de gereksiz olabilecek bir ameliyattan sizi uzak tutmanın yegane yolu olduğu için kullanılmaktadır. Doktorunuz muhtemel komplikasyonları göz önünde tutarak buna karar verir. Aklınıza gelen, konuyla ilgili her türlü soruyu sormakta kendinizi rahat hissedin. Duruma göre girişimi hastanede uyutarak yapmak veya poliklinik şartlarında yapmak gerekebilir. Bu durumu doktorunuzla değerlendirin. Girişimin nasıl ve hangi sebeplerden yapıldığını anlamanız doktorunuza ve daha da önemlisi kendinize çok faydalı olacaktır.