Randevu Hattı

0232 252 01 07 (pbx)

info@gaziemirtipmerkezi.com

Hasta Hizmetleri

Psikiyatri

Birimimizde yetişkin psikiyatrisi dışında geriatrik psikiyatrisi, ergen psikiyatrisi danışmanlığı verilmektedir.

Psikiyatri biriminde izlenen hastalıklardan bazıları;

 • Panik bozukluğu
 • Depresyon
 • Alkol- madde bağımlılığı
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiflik
 • Cinsel işlev sorunları
 • Kişilik bozuklukları
 • Şizofreni
 • İletişim sorunları
 • Sosyal fobi
 • Öfke kontrolü
 • Sınav kaygısı vb. dir.

EMDR Nedir?

EMDR, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemidir ve Türkçeye "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme" olarak çevrilmiştir.

EMDR terapisi yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir.

EMDR bir psikoterapi çeşididir, bu terapi boyunca zihnimizde yer alan anılarımıza ait bilgileri yeniden işleriz. Danışanlardaki rahatsızlığın nedeninin, olumsuz ve kötü olarak depolanmış hafıza ve anılar olduğunu belirten ve tedavide adaptif (uyumsal) bilgi işleme modelinin rehberliğinde bu kötü anıları değiştiren bir psikoterapidir. Yanlış inanışlar ve uyumsuz davranışlar bu depolanmış eski yaşantılarımızın anılarından kaynaklanır. Biz bu hedef anılara ulaşırız ve bunları terapi ile işleyerek değiştiririz. Sonrasında daha uyumlu bir çözümü güçlendirmek için diğer yaşam tecrübelerimizin anıları ile birleştiririz.

EMDR terapisi nasıl çalışır?

Terapist danışan ilişkisi kurulduktan sonra hedef anılara ulaşılır ve danışana iki yönlü uyaranlar verilir. Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan sesli uyaran verme veya iki yönlü dokunsal uyaranlar verme şeklinde olabilir. Bu iki yönlü uyaranlar, bu terapinin temel yöntemidir ve sonucu etkiler. Bu uyaranlar ile beynin iki yarım küresi arasında geçiş sağlanır. Bu nedenle olumsuz yaşantıların hafıza alanlarına çok daha hızlı erişilebilir. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz gibi, yeni bilgiler oluşturulur.

EMDR terapisi hangi durumlarda uygulanabilir?

EMDR temelde yoğun korku ve kaygılar için uygulansa da günümüzde birçok psikiyatrik bozuklukta kullanılabilen bir terapidir. EMDR'ın kullanıldığı rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • • EMDR terapisi ile kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların üzerimizde bıraktığı kötü etkilerden kurtulabiliriz.
 • • EMDR terapisinin etkili olduğu diğer bir alan olumsuz yaşam deneyimleridir.
 • • Ayrıca yaşadığımız travma ve olumsuz yaşam olayları, kaygı bozukluğu, depresyon, kızgınlık ve öfke nöbetlerine de neden olduğu için bunlar da EMDR terapisi ile tedavi edilebilir
 • • EMDR terapisi ayrıca; aile çatışmaları, boşanma, okulda zorlayıcı olaylar gibi kriz yaşantılarında; kaygı bozuklukları ve fobilerde de etkili olmaktadır.

EMDR terapisi nasıl uygulanır?

EMDR bir hipnoz yöntemi değildir ve danışan terapi boyunca uyanık ve bilinçlidir. Danışanlar ile önceki yaşantılar ile ilgili anılar belirlenir. Sonrasında hedef anılara ulaşılırken danışana iki yönlü uyaranlar verilir. Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan sesli uyaran verme veya iki yönlü dokunsal uyaranlar verme şeklinde olabilir. Bu iki yönlü uyaranlar, bu terapinin temel yöntemidir ve sonucu etkiler. Bu uyaranlar ile beynin iki yarım küresi arasında geçiş sağlanır. Bu nedenle olumsuz yaşantıların hafıza alanlarına çok daha hızlı erişilebilir. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz gibi yeni bilgiler oluşturulur. EMDR terapisinin en iyi sonucu verebilmesi için, terapistin yeterli bir eğitim almış ve iyi bir klinisyen olması çok önemlidir.

HİPNOTERAPİ

Hipnoza benzer kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biri olanHipnoterapi, bir semptomun ilk ortaya çıkışında rol oynayan belirli ayrıntıları anlamak ve düzeltmek için tamamen bilinçaltıyla çalışmanın bir metodudur.

Hipnoterapi kişinin bilinçaltına girip, problemlerin tetiklenmesine yol açan sorunu değiştirmektir.

Hipnoz daha çok kişilerin yada bir kişi gruplarının, telkin yada odaklandırma ile geçici bir süre bilinç altına indirip kontrol etmektir. Hipnozun içinde bakış, söz ve düşünce çok önemlidir. Kişinin yada grubun dikkatini bir noktaya yoğunlaştırarak, bilinç altını ortaya çıkarmaktır. 7 den 77’ye herkes aslında hipnoza yabancı değildir. Günlük hayatta bazen gözün dalması, oyun oynarken çocuğun dalmaları, TV izlerken donmalar, sevdiğiniz bir kişinin konuşmasını dinlerken pür dikkat bakmak örnek gösterilebilir.

Hipnoterapi ise hipnoz mantığı ile tamamen ruh sağlığı problemlerini ve buna bağlı yaşanan fiziksel problemleri gidermeyi sağlayan Alternatif Tıp yöntemidir.

Hipnoz sırasında herşeyin farkında olan kişi istemediği bilgileri hipnoterapiste vermeyebilir. Hipnoz olan kişi bilinçaltı uyanık ve söylenenleri duymaktadır. Fakat vücut dinlenme halindedir. Hipnoz normal uyku değildir. Hipnozdan uyanamamak ya da çıkılamıyor gibi bir olay yoktur.

Hipnoz sırasında yapılan psikolojik terapi olan Hipnoterapi yapacak olan kişinin psikolog ya da tıp doktoru olmasına dikkat edilmelidir

Hipnoterapi hangi sorunlarda kullanılır?

Hipnoterapi ile, Duygu durum bozuklukları, depresyon, endişe kaygı bozuklukları, panik atak, Alkol Madde Bağımlılığı, Sigara Bağımlılığı, bedensel sinir bozuklukları, yeme bozuklukları (Anoreksia ve Bulumia Nervoza), öfke sorunları, aşırı şişmanlık, Cinsel iktidarsızlık ve erken boşalma, takıntılı durumlar, yatağa işeme, titreme, kekemelik ve tikli kişiler, sınav telaşı ve endişesi, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık, utangaçlık, Antisosyallik (Sosyal fobi), Çoğul Kişilik Bozukluğu , şok sonrası felç geçirme, parmak emme ve tırnak yeme, saç yeme, Kilo alma ve verme, Konsantrasyon bozukluğu ve dikkati artırma, Motivasyon, Özgüven bozukluğu gibi bir çok sorunda başarı sağlanmaktadır.

BİLİŞSEL TERAPİ (CBT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır. Danışanın, terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar, ancak temelde, kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, bu düşünce, duygu ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu terapi danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefler. Fakat bu terapinin amacı danışanın tüm bilişsel çarpıtmalarını değiştirmek değil, yalnızca sorun yaratanları düzeltmektir. Bu düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açar. Daha kalıcı düzelmeler ise danışanın işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesine bağlıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi özellikleri arasında birçok değişik öğe vardır. Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiğini var sayar. Buna göre, duygularımızı ve düşüncelerimizi dış etkenler (başka kişiler, olaylar vb) değiştirmez. Bu düşünce şekli, şartlar ne olursa olsun duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol edebilmemizi kolaylaştırır. Bu terapi, diğer bazı terapilere göre daha kısa sürer (ortalama 16 seans gibi) ve danışan ile ve terapistin ortak çabalarına dayalıdır. Her ikisinin de rolleri vardır. Bilişsel Davranışçı Terapi’de danışanın ev ödevlerini yerine getirmesi çok önemlidir. Ev ödevi, önemli duygular ve onlara bağlı olan duygularla ilgili günlük tutuma, olumsuz veya gerçek dışı alışkanlıkları saf dışı bırakma üzerine odaklanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır. Korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri, performans örneğin iş ya da sınav kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, depresyon, yas, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar gibi problemler, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ilgi alanlarıdır. Zaman zaman bireylerle olduğu kadar gruplara da uygulanabilir.

CİNSEL TERAPİ (VAGİNİSMUS VB.)

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatristler ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Cinsel terapi kimler için gereklidir?

Vajinismus, erken boşalma, sertleşme bozukluğu, disparoni (kadında ağrılı cinsel ilişki), kadın ve erkekte cinsel istek bozukluğu, kadında uyarılma bozukluğu, kadın ve erkekte orgazm bozukluğu gibi cinsel işlev bozukluklarında kullanılır.