Randevu Hattı

0232 252 01 07 (pbx)

info@gaziemirtipmerkezi.com

Hasta Hizmetleri

İç Hastalıkları

Dahiliye nedir ?

En basitten en karmaşık sağlık sorununa kadar erişkinlerin ilk müracaat edeceği hekim iç hastalıkları (dahiliye) uzmanıdır.

İç Hastalıkları Uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu, kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve /veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep dahiliyenin içinden doğmadır.

İç Hastalıklarının Tedavi Ve İzlemi Kapsamında Olan Hastalıklar Şunlardır

 • Yüksek tansiyon
 • Kolesterol yüksekliği
 • Şeker hastalığı
 • Hipertiroidi
 • Guatr
 • Fonksiyonel dispepsi
 • Kronik ve akut ishaller
 • Astım
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Gut hastalığı
 • Böbrek yetmezliği ve üriner sistem enfeksiyonları
 • Demir eksikliği anemisi
 • Vitamin B12 Eksikliği anemisi
 • Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları

Tansiyon Holter

Arteryel kan basıncı gün boyu değişiklikler gösterir. Genelde uyku sırasında en düşük düzeydedir. Sabah uyandığımızda ilk alınan tansiyon değerlerini bazal değer olarak alırız. Gün içerisinde değişimler gösterir. Heyecan, stres, aktivitelerle yükselir, istirahatle düşer. Bu değişimler sağlıklı kişilerde belirli fizyolojik sınırlar içerisinde değişkenlik gösterir.

Tansiyon Holteri dediğimiz hastaya takılan mobil bir tansiyon aleti yardımıyla kan basıncının daha önceden planladığımız zamanlarda ve sıklıkta tansiyonun ölçülmesi ve cihazın hafızasına kaydedilmesidir. Cihaz takılı iken hastaya normal zamanlardaki günlük aktivitelerine, rutin yaşam tarzına devam etmesi söylenir. Ayrıca hastanın özel bazı şikayetleri olursa bunun zamanını verilen günlük notluğa yazması belirtilir. Daha sonra cihazdaki hastaya ait kan basıncı ölçümleri bilgisayarda okutularak hastanın tansiyonu ve gün içi değişiklikleri tespit edilir.

Bu testin amacı sınırda kan basıncı olan kişilerdeki bulguları, verilen tedavinin yeterli olup olmadığını, daha çok ne zaman tedavinin verilmesi gerektiğini göstermesi bakımından yararlı bir testtir.

Elektrokardiyografi (EKG) Nedir?

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma iş­lemine elektrokardiyografi (EKG) denil­mektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deri­ye yerleştirilen küçük metal diskler (elek­trotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrot­lar hastanın göğsüne, kollarına ve bacakla­rına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elek­triksel aktiviteyi kağıt üzerindeki şekle dö­nüştüren cihaza bağlanmaktadır. Kağıt üze­rindeki bulgular da hekimler tarafından de­ğerlendirilmektedir. Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe gi­den kan miktarındaki azalma, yeni veya es­ki kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.

EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluklarını (aritmiler) ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek, kalbi etkileyebilecek değişik ilaçların etkinliklerini veya yan etkilerini ve mekanik aletlerin (kalıcı kalp pili vb) fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Kalp hastalığı şikayeti (göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma) olan hastaların veya kalp hastalığı açısından risk (yüksek kan basıncı ve kolesterol, sigara içimi, diyabet, aile öyküsü veya ileri yaş) taşıyan hastaların değerlendirilmesi amacıyla da EKG testi yapılmaktadır.

EKG testi yapılmadan önce yapılması gerekenler

 • EKG cihazı her yere götürülebilmektedir, bu nedenle her yerde yapılabilmektedir.
 • EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur.
 • Ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir.
 • EKG çekimi sırasında hasta muayene masasında veya yatakta sırt üstü yatmaktadır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır.
 • Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır.
 • Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır.
 • Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleştirilmektedir.
 • Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına kaydın daha iyi olması için sürülebilmektedir. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli veya konuşmamalıdır.
 • Genellikle 5-10 dakika içerisinde çekilmektedir. Tamamen ağrısızdır. Elektrotlar veya iletici jel ilk kullanıldığında soğukluk hissi verebilmektedir. Elektrotların yerleştirildiği yerlerde kızarıklık veya hafif derecede ağrı hissedilebilmektedir. EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.